Asociația Artia

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Artia a fost înființată în anul 2010.

Este o organizaţie tânără care este deja implicată în diferite acţiuni şi proiecte, preponderent din sfera educaţiei şi artei. Există 5 membrii fondatori, fiecare dintre ei fiind responsabil de cate un departament.

Organizaţia are următoarele departamente :

 • Patrimoniu
 •  Artă
 •  Cultură
 •  Mediu
 •  Educaţie

Membrii asociaţiei s-au unit în scopul educării cetăţenior, promovării artei şi culturii, restaurării patrimoniului material şi imaterial, stimulării turismului cultural, îmbunătăţirii şi estetizării spaţiului public, protejării mediului natural şi încurajării voluntariatului.

Printre principalele obiective ale asociaţiei se numără:

 • Facilitarea accesului la manifestări culturale şi artistice
 • Explicarea diversităţii culturale şi a importanţei utilizării ei
 • Educarea pentru promovarea bunului gust
 • Dezvoltarea valorilor estetice şi morale prin educaţie
 • Promovarea artei şi a artiştilor
 • Încurajarea voluntariatului
 •  Educarea tinerilor, copiilor şi adulţilor

Ne propunem realizarea următoarelor activităţi::

 • Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, spectacole, dezbateri
 •  Realizarea, editarea şi difuzarea de publicații periodice, pliante, afişe, broşuri etc.
 •  Întocmirea de proiecte şi strategii pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse.